สำหรับ สพป.สฎ.2
* ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ชุดเดียวกับเว็บ Surat2.go.th*
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
   
   
   
 
 
 
 
   
สำหรับ โรงเรียน
* ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ชุดเดียวกับระบบ Eoffice *
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :